Offline Galaxy S III ở Hà Nội

Offline Galaxy S III ở Hà Nội

Tranh luận sôi nổi giữa những người dùng Galaxy S III cùng những câu hỏi khó đặt ra cho đại diện Samsung là điểm nhấn của buổi offline S III tối qua tại Hà Nội.

Xem thêm