Ảnh Fujifilm X-M1

Ảnh Fujifilm X-M1

Màn hình phía sau có thể lật xoay.  Cảm biến CMOS X-Trans.  Tương quan kích thước với X-E1.  Máy nhỏ gọn hơn đáng kể.  Phía trên...

Xem thêm