Truyện cổ tích: Trí khôn của ta đây

Truyện cổ tích: Trí khôn của ta đây

Thấy cảnh này thì cọp cảm thấy ngạc nhiên lắm. Nó đợi cho đến khi buổi trưa tới, đợi cho bác nông dân tháo hết cày ra cho trâu, rồi nó mới lân la tiến tới để hỏi chuyện nó vẫn tò...

Xem thêm