“Đổi đời” nhờ vợ

“Đổi đời” nhờ vợ

Anh chị yêu nhau từ thời sinh viên đến khi ra trường thì cưới. Bố mẹ hai bên ở quê đều nghèo quanh năm trông chờ vào mấy sào ruộng nên không có gì cho, anh...

Xem thêm