Câu chuyện của bà tôi...

Câu chuyện của bà tôi...

Bà tôi sống gần như cả đời tại một khu tập thể cũ. Gian buồng nhỏ hẹp của bà chỉ chứa vừa một vài đồ đạc đơn sơ như cái tủ gỗ cây dụ sử...

Xem thêm