Anh ấy yêu em, còn anh?

Anh ấy yêu em, còn anh?

Con người có thể gặp được người mình thích không phải là chuyện dễ dàng gì. Huống hồ giữa biển người kia, em gặp được anh, bên anh và yêu anh....

Xem thêm