Son môi đỏng đảnh

Son môi đỏng đảnh

Son môi lắm lúc đỏng đảnh, lắm lúc đáng ghét như vậy đấy. Nhưng thử hỏi có người phụ nữ nào lại cả đời nói “không” với son môi? 

Xem thêm