‘Đập hộp’ iPhone 4S

‘Đập hộp’ iPhone 4S

Thiết kế không thay đổi nhiều so với iPhone 4, mẫu di động thế hệ 5 của Apple bắt đầu bán ra với một vài khác biệt nhỏ trong phần mềm.

Xem thêm