5 ultrabook có giá bán tốt

5 ultrabook có giá bán tốt

Dell Inspiron 14z là sự lựa chọn hợp lý giữa giá bán và cấu hình trong khi Vaio T lại vượt lên về thiết kế và tính năng sạc qua USB độc đáo.

Xem thêm