Google ra mắt Android 4.1 Jelly Bean

Google ra mắt Android 4.1 Jelly Bean

Không phải là một phiên bản 5.0 mới hoàn toàn nhưng Android 4.1 Jelly Bean vẫn tạo sức hút lớn với những cải thiện về hiệu năng và tính năng mới được bổ sung.

Xem thêm