Nội dung
Nhiếp ảnh gia Alex Bernasconi đã tới châu Phi và chụp hàng nghìn bức ảnh về phong cảnh thiên nhiên hoang dã mà huyền bí nơi đây.

Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh
Châu phi hoang dã và hùng vĩ trong ảnh

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục