Mận hậu đã vào mùa!

Mận hậu đã vào mùa!

Cứ đến tháng 5, tháng 6, khi nắng hè giòn tan nơi vòm lá hắt xuống lòng đường cái nóng đến "khô người" thì cũng là lúc trên sạp hoa quả, gánh hàng rong, mận là mặt hàng không thể thiếu.

Xem thêm