Nội dung
Lang thang trên mạng phát hiện một vài font khá là đẹp mang lên đây chia sẻ cho các bạn. Link down tích trong tiêu đề font nhé

AAARGH by Tup Wanders

20 font tuyệt đẹp cho designer

Sequi – FREE Typeface by João Andrade

20 font tuyệt đẹp cho designer

Egg Font by Vivien Bertin

20 font tuyệt đẹp cho designer

Alex Brush by TypeSETit

20 font tuyệt đẹp cho designer

SkarpaLT by AgaSilva

20 font tuyệt đẹp cho designer

Lovers Quarrel by TypeSETit

20 font tuyệt đẹp cho designer

Aroma Font by Laura Pol

20 font tuyệt đẹp cho designer

Europe Underground Light by Måns Grebäck

20 font tuyệt đẹp cho designer

Font Project Marmal by Monika Kusheva

20 font tuyệt đẹp cho designer

Decar Free Font by Fontfabric Type Foundry

20 font tuyệt đẹp cho designer

Caviar Dreams by Lauren Thompson

20 font tuyệt đẹp cho designer

Josefin Sans by Typemade

20 font tuyệt đẹp cho designer

Print Clearly by Blue Vinyl Fonts

20 font tuyệt đẹp cho designer

DK Sleepy Time by David Kerkhoff

20 font tuyệt đẹp cho designer

Locksmith Display by Kenji Enos

20 font tuyệt đẹp cho designer

GatsbyFLF by Casady & Greene

20 font tuyệt đẹp cho designer

Nixie One by Jovanny Lemonad

20 font tuyệt đẹp cho designer

Wire One by Cyreal Type Foundry

20 font tuyệt đẹp cho designer

Existence Light by Yeah Noah

20 font tuyệt đẹp cho designer

CAC Champagne by American Greetings Corporation

20 font tuyệt đẹp cho designer

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục
Download file mp3 tu Youtube don gian

Download file mp3 từ Youtube đơn giản

Bạn được bạn bè gửi một clip cover hay từ youtube, muốn download về máy để nghe nhưng lại không muốn down cả video về. Quá đơn giản, đã có trang web youtube-mp3.org làm việc này giúp bạn. ​ Đầu tiên...

Xem thêm