Ducati Monster 795 độ pô Z1000

Ducati Monster 795 độ pô Z1000

Chiếc Ducati Monster 795 được người chủ sở hữu chịu chơi độ cặp pô Z1000 thay cho cặp pô zin. Ducati Monster 795 độ pô Z1000 ​Xe Monster 795 được độ thêm dàn mủ ngay lốc máy kéo xuống thành mỏ cày....

Xem thêm