Sao bố lại nằm lên người mẹ?

Sao bố lại nằm lên người mẹ?

"Sao bố lại nằm lên người mẹ?" - Tôi thì chưa bao giờ phải đối diện với câu hỏi này vì ở nhà tôi, bố mẹ vào phòng con hay con vào phòng bố mẹ luôn gõ cửa chứ không phải cứ mở thẳng...

Xem thêm