Sinh ra là con gái...

Sinh ra là con gái...

Em ạ! Sinh ra là con gái đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy, em không cần phải hi sinh thêm bất cứ một thứ gì nữa. Em chỉ cần suy nghĩ cho riêng em,...

Xem thêm  
Yêu đơn phương người cũ...

Yêu đơn phương người cũ...

"Đời còn dài, trai còn nhiều", "Đồ hâm như nó mà mày cứ yêu mãi được", "Quên nó đi, cứ ôm mãi làm gì"..... Đấy là vài lời mọi người thường nói...

Xem thêm