11 thứ đừng bao giờ vứt vào cốp xe

11 thứ đừng bao giờ vứt vào cốp xe

Xe của bạn nên dùng để di chuyển, không phải để chứa đồ đạc. Để những vật này trong cốp xe có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và sự an toàn của bạn. 1. Thiết bị điện tử Nhiệt độ cao...

Xem thêm