6 cách dạy trẻ tiết kiệm tiền bạc

6 cách dạy trẻ tiết kiệm tiền bạc

Từ việc cùng bé tiết kiệm tiền với một con lợn đất, khuyến khích trẻ kiếm những công việc lặt vặt, trao cho chúng quyền quản lý tài chính gia đình trong một tuần... là những cách hữu hiệu giúp con học cách tiết kiệm tiền.

Xem thêm