Google Now đáng tin hơn Siri và Cortana

Google Now đáng tin hơn Siri và Cortana

Giữa 3 trợ lý ảo được đánh giá tốt nhất hiện nay, đâu mới là ứng dụng cho độ chính xác cao nhất? Một đơn vị độc lập đã tiến hành thử nghiệm thực tế để tìm lời giải cho câu hỏi này.

Xem thêm