Giàu vì iPhone

Giàu vì iPhone

Nhà phát triển ứng dụng Tapulous cho biết, họ đã thu được gần 1 triệu USD/tháng từ các ứng dụng cho iPhone thông qua App Store.

Xem thêm