Đánh giá sơ bộ iPhone 4

Đánh giá sơ bộ iPhone 4

Những thay đổi về thiết kế, tăng độ phân giải màn hình hay nâng cấp vi xử lý, hệ điều hành làm cho iPhone 4 trở thành một trong những thiết bị được mong chờ nhất.

Xem thêm  
HTC EVO 4G vs. iPhone 4

HTC EVO 4G vs. iPhone 4

HTC EVO 4G là chiếc Android mạnh mẽ nhất hiện nay, trong khi iPhone 4 vừa xuất hiện đại diện cho nền tảng iOS dành cho di động của Apple.

Xem thêm