Top 5 smartphone lõi kép

Top 5 smartphone lõi kép

Optimus 2X của LG đánh dấu sự xuất hiện của di động dual core. Sau đó lần lượt đến Samsung Galaxy S II, HTC Sensation ra đời với cấu hình tốt hơn.

Xem thêm