Nhà mạng AT

Nhà mạng AT

Dịch vụ của nhà mạng AT&T cho phép nhiều thiết bị cùng mang chung một số điện thoại di động.

Xem thêm