Thay cell cho pin laptop có nhiều rủi ro

Thay cell cho pin laptop có nhiều rủi ro

Những người có mức thu nhập thấp thường chọn thay cell pin laptop làm giải pháp "cứu hộ" khi pin bị chai, nhưng không mấy ai lường được những nguy cơ sẽ xảy ra đối với máy tính của mình.

Xem thêm