Nội dung
Trong bộ trang phục rực sắc đỏ, hoa hậu Diễm Hương dường như nổi bật tại lễ ra mắt xe Honda Civic 2012 sáng nay tại Hà Nội cùng với những người đẹp khác.
Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội
Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Diễm hương nổi bật tại lễ ra mắt honda civic 2012 tại hà nội

Theo Autotv

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục