Nội dung
Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Nhà riêng và cửa hàng của anh Vinh đều có rất nhiều môtô cổ mà anh sưu tập nhiều năm qua.

Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Từ sớm Vinh đã bộc lộ sở thích với cơ khí và vì không có cơ hội tới trường, anh mày mò tự học.

Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Vinh nhận ra anh có thể thu lời với các món đồ được sửa chữa và phục chế, trong đó có xe scooter và môtô.

Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Nhiều mẫu xe khác nhau chờ được phục chế tại cửa hàng của anh Vinh.

Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Bộ sưu tập của anh Vinh hiện có khoảng 200 xe.

Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Một tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại cửa hàng.

Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Chủ sở hữu bộ sưu tập xe 200 chiếc.

Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Một mẫu xe gắn máy cổ ở nhà anh Vinh.

Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Ảnh gia đình và xế cổ.

Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Người chủ bộ sưu tập dành quan tâm đặc biệt tới xe cổ.

Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Bộ sưu tập xe của vua môtô việt nam
Bên ngoài quán cà phê của anh Vinh tại Hà Nội.

Ảnh: Motorcycle-usa

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục