Yamaha FZ V3.0 ABS

Yamaha FZ V3.0 ABS

Sau khi nhận được những hình ảnh rò rỉ về thiết kế mới ở mô hình FZ V3.0 ở bài viết trước khi giới truyền thông nước ngoài chia sẽ, thì đến hôm nay Yamaha Motor Ấn Độ đã ra mắt Yamaha FZ FI V3.0...

Xem thêm