Lặng lẽ dõi theo anh...

Lặng lẽ dõi theo anh...

Khi em dối lòng mình rằng anh vẫn kề bên là khi đôi mắt lại ngấn lệ, em vẫn ở đây chờ ngày anh quay về vì tình cảm nơi em vẫn giữ nguyên vẹn cho anh,...

Xem thêm