Lớp học đặc biệt dành cho mọi lứa tuổi

Lớp học đặc biệt dành cho mọi lứa tuổi

Sáng 6/9 tại TP.HCM, một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ em nghèo bước vào năm học mới. Ngôi trường này do một phụ nữ 80 tuổi sáng lập hơn 15 năm nay và người dân gọi ngôi trường này là “Lớp học tình thương của bà Mười”.

Xem thêm