Có thể thay pin iPhone hay không?

Có thể thay pin iPhone hay không?

Kết quả khảo sát cho thấy, 61,4% người dùng iPhone không biết họ đang sử dụng iPhone có thể thay thế pin, mặc dù dùng thiết kế nguyên khối nhưng vẫn có thể thay thế pin.

Xem thêm