Xế độ Ford Fiesta ST tại SEMA

 Xế độ Ford Fiesta ST tại SEMA
195

COBB Tuning Tanner Foust Racing Fiesta ST. Tác phẩm của hãng độ Ice Nine. Xế độ của hãng MRT. ...

 xế độ ford fiesta st tại sema - 1

COBB Tuning Tanner Foust Racing Fiesta ST.

 xế độ ford fiesta st tại sema - 2
 xế độ ford fiesta st tại sema - 3
 xế độ ford fiesta st tại sema - 4

Tác phẩm của hãng độ Ice Nine.

 xế độ ford fiesta st tại sema - 5
 xế độ ford fiesta st tại sema - 6
 xế độ ford fiesta st tại sema - 7

Xế độ của hãng MRT.

 xế độ ford fiesta st tại sema - 8
 xế độ ford fiesta st tại sema - 9
 xế độ ford fiesta st tại sema - 10

fiesta st màu đỏ tươi với những điểm nhấn màu đen của hãng độ 3dCarbon.

 xế độ ford fiesta st tại sema - 11
 xế độ ford fiesta st tại sema - 12

Ảnh: Autoblog

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng

Danh mục hot

Scroll