6 ứng dụng xem bản đồ offline tốt nhất trên Android

6 ứng dụng xem bản đồ offline tốt nhất trên Android
195

Tất cả các ứng dụng này đều cho phép xem bản đồ và tìm đường mà không cần kết nối internet, trong đó HERE tỏ ra hiệu quả nhất.

1. HERE

Nhà phát triển: Nokia Apps LLC

Cài đặt tại đây.

6 ứng dụng xem bản đồ offline tốt nhất trên android - 1

Bản đồ HERE.

2. CoPilot GPS - Plan & explore!

Nhà phát triển: ALK Technologies

Cài đặt tại đây.

6 ứng dụng xem bản đồ offline tốt nhất trên android - 2

Bản đồ CoPilot GPS - Plan & explore!

3. MAPS.ME – Offline Map & Routing

Nhà phát triển: My.com BV

Cài đặt tại đây.

6 ứng dụng xem bản đồ offline tốt nhất trên android - 3

Bản đồ MAPS.ME – Offline Map & Routing

4. GPS Navigation & Maps Sygic

Nhà phát triển: Sygic

Cài đặt tại đây.

6 ứng dụng xem bản đồ offline tốt nhất trên android - 4

Bản đồ GPS Navigation & Maps Sygic

5. OsmAnd Maps & Navigation

Nhà phát triển: OsmAnd

Cài đặt tại đây.

6 ứng dụng xem bản đồ offline tốt nhất trên android - 5

Bản đồ OsmAnd Maps & Navigation

6. Maverick: GPS Navigation

Nhà phát triển: Code Sector

Cài đặt tại đây. 

6 ứng dụng xem bản đồ offline tốt nhất trên android - 6

Bản đồ Maverick: GPS Navigation

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng

Danh mục hot

Scroll