Top 5 bản độ của BMW dòng R-Series

Top 5 bản độ của BMW dòng R-Series
195

5 bản độ từ các mẫu xe BMW thuộc dòng R được cho là xuất sắc nhất dựa theo bình chọn của chuyên trang BikeExif.


BMW R80 ‘Mobster’.​
BMW R80 ‘Mobster’ độ theo phong cách bobber


BMW R100/7 ‘Green...

5 bản độ từ các mẫu xe bmw thuộc dòng R được cho là xuất sắc nhất dựa theo bình chọn của chuyên trang BikeExif.

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 1
BMW R80 ‘Mobster’.​

BMW R80 ‘Mobster’ độ theo phong cách bobber

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 2

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 3

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 4

BMW R100/7 ‘Green Hornet’ độ theo phong cách tracker

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 5

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 6

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 7

BMW R80 ‘STrial’ độ theo phong cách scrambler

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 8

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 9

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 10

BMW R75/5 ‘The Challenge’ độ theo phong cách tracker

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 11

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 12

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 13

BMW R100RS ‘Werkstattrenner’ độ theo phong cách tracker

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 14

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 15

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 16

Top 5 bản độ của bmw dòng r-series - 17

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng

Danh mục hot

Scroll