Nếu bạn muốn xem trực tiếp sự kiện Apple, hãy dùng Windows 10

Nếu bạn muốn xem trực tiếp sự kiện Apple, hãy dùng Windows 10
195

Lần đầu tiên trong lịch sử, người dùng Windows sẽ có thể xem trực tiếp sự kiện truyền thông của Apple chỉ với một điều kiện bạn phải dùng Windows 10. Đây là một động thái khá lạ của Apple....

Lần đầu tiên trong lịch sử, người dùng Windows sẽ có thể xem trực tiếp sự kiện truyền thông của apple chỉ với một điều kiện bạn phải dùng Windows 10. Đây là một động thái khá lạ của Apple. Tuy nhiên, nhờ đó người dùng Windows có thể thoải mái xem sự kiện, không cần phải xem tường thuật thông qua các trang web hay các kênh khác với chất lượng không ổn định.

Nếu bạn muốn xem trực tiếp sự kiện apple hãy dùng windows 10 - 1

Thông tin này đã được xác nhận ở trang http://www.apple.com/apple-events/september-2015/. Trong phần mô tả nho nhỏ phía dưới trang, Apple đã đề cập đến các điều kiện để xem được truyền hình trực tiếp. Ngoài các thiết bị iOS, Mac OS hiển nhiên có thể xem được thì có một đoạn liệt kê về " edge on Windows 10."

Nếu bạn muốn xem trực tiếp sự kiện apple hãy dùng windows 10 - 2

Edge là trình duyệt mặc định trong windows 10 và bạn có thể xem trực tiếp sự kiện của Apple bằng trình duyệt này. Trình duyệt này chỉ có trên Windows 10 mà thôi.

Nguồn: Apple.com

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng

Danh mục hot

Scroll