Làm sao để gửi tập tin lớn vài trăm MB qua Facebook? Đã có Pipe

Làm sao để gửi tập tin lớn vài trăm MB qua Facebook? Đã có Pipe
195

Pipe là một ứng dụng Facebook miễn phí cho phép bạn gửi hoặc nhận các tập tin lớn lên đến 1GB. Một ứng dụng rất dễ sử dụng, phù hợp mới mọi người đặc biệt là những người không rành về...

pipe là một ứng dụng facebook miễn phí cho phép bạn gửi hoặc nhận các tập tin lớn lên đến 1GB. Một ứng dụng rất dễ sử dụng, phù hợp mới mọi người đặc biệt là những người không rành về sử dụng máy tính và Internet.

Làm sao để gửi tập tin lớn vài trăm mb qua facebook đã có pipe - 1

Tập tin của bạn đưa chia sẻ theo phương thức peer to peer, tức là tập tin được gừi thẳng đến máy tính khác mà không cần lưu lại ở bất cứ server nào cả. Điều này có nghĩa là bạn không cần quá lo lắng về việc có bất kì ai có thể truy cập được chúng. Tuy nhiên điều này cũng nảy sinh một rắc rối đó là cả 2 máy tính đều phải cùng online thì việc chia sẻ mới có thể diễn ra.

Làm sao để gửi tập tin lớn vài trăm mb qua facebook đã có pipe - 2

Pipe cho bạn chứa tạm file trong vòng 3 ngày, đủ để bạn download nó.

Pipe trên FB

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng

Danh mục hot

Scroll