Hình ảnh các thể loại xe đạp

Hình ảnh các thể loại xe đạp
195

Các thể loại xe đạp:

Road bike
Mountain bike


Touring bikeBMX

buy


Trials

Ngoài ra còn một số biến thể khác như
TandemFixed gear bike (Sài Gòn đang manh nha, hình như Hà Nôi chưa có)

...

Các thể loại xe đạp:

Road bike

Hình ảnh các thể loại xe đạp - 1


Mountain bike
Hình ảnh các thể loại xe đạp - 2

Touring bike
Hình ảnh các thể loại xe đạp - 3


BMX

Hình ảnh các thể loại xe đạp - 4buy


Trials

Hình ảnh các thể loại xe đạp - 5Ngoài ra còn một số biến thể khác như
Tandem
Hình ảnh các thể loại xe đạp - 6


Fixed gear bike (Sài Gòn đang manh nha, hình như Hà Nôi chưa có)
Hình ảnh các thể loại xe đạp - 7

v.v... và v.v...Đó là những gì mình biết .Bạn nào biết thì cập nhật thêm nha.thanks

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng

Danh mục hot

Scroll