Download file mp3 từ Youtube đơn giản

Download file mp3 từ Youtube đơn giản
195

Bạn được bạn bè gửi một clip cover hay từ youtube, muốn download về máy để nghe nhưng lại không muốn down cả video về. Quá đơn giản, đã có trang web youtube-mp3.org làm việc này giúp bạn.


Đầu tiên...

Bạn được bạn bè gửi một clip cover hay từ youtube , muốn download về máy để nghe nhưng lại không muốn down cả video về. Quá đơn giản, đã có trang web youtube-mp3.org làm việc này giúp bạn.

Download file mp3 từ youtube đơn giản - 1

Đầu tiên bạn copy lại đường dẫn của video
Ví dụ

Sau đó truy cập vào trang Youtube-mp3.org sau đó paste vào ô URL và bấm convert .

Download file mp3 từ youtube đơn giản - 2

Sau 30s bạn sẽ có ngay 1 file mp3 để tải về.

Download file mp3 từ youtube đơn giản - 3

Trang web cũng phát triển 1 add-on dùng cho firefoxchrome để có thêm nút download mp3 bên cạnh video trên Youtube. Bạn có thể cài đặt tại đây http://www.youtube-mp3.org/addons

Download file mp3 từ youtube đơn giản - 4

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng

Danh mục hot

Scroll