Ảnh thực tế Samsung Galaxy Note 10.1 phiên bản 2014 (tiếp)

Ảnh thực tế Samsung Galaxy Note 10.1 phiên bản 2014 (tiếp)
195

    Phóng lớn hình ảnh từ màn hình hiển thị.  Giao diện phần mềm gọi điện.  Tính năng ghi chú.  ...

Ảnh thực tế samsung galaxy note 101 phiên bản 2014 tiếp - 1
 
Ảnh thực tế samsung galaxy note 101 phiên bản 2014 tiếp - 2
 
Ảnh thực tế samsung galaxy note 101 phiên bản 2014 tiếp - 3

Phóng lớn hình ảnh từ màn hình hiển thị. 

Ảnh thực tế samsung galaxy note 101 phiên bản 2014 tiếp - 4

Giao diện phần mềm gọi điện. 

Ảnh thực tế samsung galaxy note 101 phiên bản 2014 tiếp - 5

Tính năng ghi chú. 

Ảnh thực tế samsung galaxy note 101 phiên bản 2014 tiếp - 6

Chia màn hình để sử dụng đồng thời hai phần mềm. 

Ảnh: Tuấn Hưng

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng

Danh mục hot

Scroll